Wat moet ik doen?

 • Waardeoverdracht

  Nadat u bent begonnen bij uw nieuwe werkgever kunt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder een verzoek tot waardeoverdracht indienen. Deze pensioenuitvoerder zal vervolgens bij Tpf uw opgebouwde pensioenaanspraken opvragen. Aan de hand daarvan ontvangt u een offerte voor de waardeoverdracht. Als u hiervoor kiest, vervallen uw aanspraken bij Tpf.

  Een aantal voor- en nadelen van waardeoverdracht:

  + Alle pensioenrechten die u bij verschillende pensioenfondsen heeft opgebouwd, kunt u onderbrengen in één pensioenfonds. Alles overzichtelijk in één fonds;

  + Het pensioenfonds van de nieuwe werkgever heeft een hogere dekkingsgraad, waardoor de kans op indexatie toeneemt;

  + Het pensioenfonds van de nieuwe werkgever heeft een betere pensioenregeling;

  – Het pensioenfonds van de nieuwe werkgever heeft een lagere dekkingsgraad;

  – Het pensioenfonds van de nieuwe werkgever heeft een soberder pensioenregeling;

  – Het nieuwe pensioenfonds is een verzekeraar die uw pensioenaanspraken in een kapitaalverzekering onderbrengt. Met dit kapitaal moet u als u met pensioen gaat uw pensioenaanspraken inkopen.

 • Afkoop

  Als u uit dienst gaat, informeert Tpf u over de mogelijkheid van afkoop.We spreken van een klein pensioen wanneer het bedrag dat na pensionering per jaar uitgekeerd wordt, onder de €474,11 (2018) ligt. Als u uw pensioenaanspraken niet overdraagt aan een nieuwe pensioenuitvoerder dan kan het pensioenfonds uw pensioen twee jaar nadat u uit dienst bent gegaan, afkopen. Als u daarmee instemt, keert het fonds de waarde van de pensioenaanspraak in geld aan u uit.

 • Eerder of later met pensioen

  Kiest u ervoor uw pensioen eerder te laten ingaan, of wilt u de eerste jaren genieten van een hoger pensioen en daarna van een lager? Tpf geeft u graag informatie hierover zodat u een keuze kunt maken die het best bij uw specifieke situatie past. U kunt ons hiervoor mailen, bellen of bij ons langskomen.

Als u uit dienst bent gegaan bij TMG of bij een van de andere bedrijven die aangesloten zijn bij Tpf, heeft dit bijna altijd gevolgen voor uw pensioen . Hier kunt u lezen waar u aan moet denken en welke mogelijkheden er zijn.

Ouderdomspensioen

Als u niet meer werkt bij TMG of bij een van de andere aangesloten bedrijven, is ook de opbouw van uw ouderdomspensioen bij Tpf gestopt. Wel kan uw pensioen nog hoger worden door toekomstige toeslagen (indexatie). Elk jaar besluit het fonds namelijk of er – afhankelijk van de financiële positie van het fonds – ruimte is om een toeslag op uw pensioen te geven. Die toeslag is bedoeld om uw pensioenrechten aan te passen aan de inflatie (procentuele stijging van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)).

Nieuwe baan en waardeoverdracht

Als u van werkgever bent gewisseld, verandert u meestal ook van pensioenfonds. U kunt uw opgebouwde pensioenaanspraken laten overdragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit wordt pensioen- of waardeoverdracht genoemd.

Afkoop

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 474,11 (2018) per jaar en u neemt dit niet mee naar uw nieuwe pensioenregeling? Of kent u nieuwe werkgever geen pensioenregeling? Dan kan Tpf twee jaar nadat u uit dienst bent gegaan u voorstellen om uw pensioenaanspraak af te kopen en de waarde daarvan in geld aan u uit te keren. Dit kan fiscale gevolgen hebben. Tpf geeft u graag uitleg en informatie hierover.

Partnerpensioen op risicobasis

Als u niet meer werkt bij TMG of bij een van de andere bij Tpf aangesloten bedrijven is uw partner niet meer verzekerd bij uw overlijden. Dit is overeenkomstig de TMG pensioenregeling die op 1 januari 2017 is ingegaan. Om deze reden is standaard een gedeelte van uw ouderdomspensioen uitgeruild voor een partnerpensioen tot 70% van het ouderdomspensioen dat u op de datum van uw uitdiensttreding had opgebouwd. Hierdoor is er toch een partnerpensioen voor uw partner wanneer u zou komen te overlijden.

NB. Indien u al in dienst was vóór 1 januari 2017 dan heeft u onder de vorige pensioenregelingen van TMG wel partnerpensioen opgebouwd. Dat blijft u houden als u uit dienst gaat.

Eerder of later met pensioen

Het is volgens de Tpf pensioenregeling mogelijk om uw ouderdomspensioen eerder te laten ingaan. Uw maandelijkse pensioenuitkering wordt dan wel lager, omdat uw pensioen immers over langere tijd uitgekeerd wordt. Ook kunt u de hoogte van uw pensioenuitkering variëren. Bijvoorbeeld eerst een aantal jaren een hoger pensioen ontvangen als u bijvoorbeeld nog hoge kosten heeft als gevolg van een hypotheekschuld, en daarna een lager pensioen. Of omgekeerd, eerst een lager pensioen ontvangen als u bijvoorbeeld een partner heeft die nog werkt en daarna een hoger pensioen.

Contact opnemen met Tpf