Wat moet u doen?

 • U moet beslissen wanneer u met pensioen wilt gaan

  Op de afgesproken datum of eerder, of wellicht in deeltijd. Daarnaast kunt u in de tijd variëren met de hoogte van uw pensioen, bijvoorbeeld eerst meer pensioen ontvangen en dan minder.

  Tpf helpt u graag om op tijd de juiste keuzen te maken die perfect passen bij úw specifieke persoonlijke situatie. Op deze website kunt u veel relevante informatie vinden. Maar u kunt het fonds ook altijd even bellen, mailen of een afspraak maken om langs te komen.

 • ABN AMRO Pensioenen en extra pensioenaanspraken kopen

  Heeft u bij ABN AMRO Pensioenen pensioenkapitaal opgebouwd dan kunt u hiermee bij Tpf pensioenaanspraken kopen. Zo bouwt u extra ouderdomspensioen op.
  Als u dit overweegt of hiervoor kiest, neem dat contact op met Tpf voor meer informatie.

Pensioen . Het leek altijd zo ver weg. Maar nu gaat u binnenkort met pensioen of u denkt erover om met pensioen te gaan. ‘Met pensioen’ luidt een nieuwe fase in uw leven in, waarin u meer tijd krijgt voor uw hobbies, (klein)kinderen en vrienden of misschien voor het maken van een mooie reis. Maar ‘met pensioen’ heeft ook financiële gevolgen. Het is een moment waarop u voor belangrijke keuzes komt te staan.

Na uw werk bij TMG of bij een van de andere bij Tpf aangesloten bedrijven bent u nu wellicht elders aan de slag. In uw huidige baan heeft u waarschijnlijk via een pensioenuitvoerder ook pensioen opgebouwd. In de pensioenregeling van uw huidige werkgever kunt u zien wanneer u met pensioen kunt gaan en welke keuzemogelijkheden op pensioengebied er allemaal zijn. U heeft echter ook pensioen opgebouwd bij Tpf.

Uw pensioenregeling geeft u verschillende keuzemogelijkheden. Zo kunt u het moment kiezen waarop u het pensioen wilt laten ingaan. Uiteraard heeft deze keuze invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering.

Zo kunt u:

 • Met pensioen gaan op de afgesproken datum;
 • Eerder met pensioen gaan. Dit kan vanaf uw 55ste jaar;
 • Met deeltijd pensioen gaan. U blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen. Dit kan vanaf uw 55ste.

Ook kunt u in de tijd variëren met de hoogte van uw pensioen. Bijvoorbeeld:

 • Eerst meer pensioen ontvangen, later minder

Als u de eerste jaren van uw pensioen meer te besteden wilt hebben, kunt u eerst een hoger ouderdomspensioen ontvangen. Dit kan interessant zijn als u bijvoorbeeld in de eerste jaren nog hogere financiële verplichtingen heeft vanwege een eigen huis of studerende kinderen. U kunt dan kiezen voor een hoger pensioen voor een periode van minimaal 5 jaar en maximaal 10 jaar (periode wordt vastgesteld in hele jaren). In de periode daarna ontvangt u minder pensioen.

De hoogte van uw pensioen kunt u zelf bepalen aan de hand van de hoog/laag uitruilfactoren die te vinden zijn in bijlage 2 van het Pensioenreglement. Het lage pensioen mag niet lager zijn dan 75% van het hoge pensioen. In de ‘lage’ periode ontvangt u dan een pensioen van 75% van het pensioen in de ‘hoge’ periode.

 • Eerst minder pensioen ontvangen, later meer

Misschien wilt u de eerste jaren van uw pensioen minder pensioen ontvangen en later meer? Bijvoorbeeld omdat uw partner nog werkt. U kunt zelf de periode kiezen waarin u minder ouderdomspensioen ontvangt. Dat kan minimaal 5 jaar en maximaal 10 jaar zijn (periode wordt vastgesteld in hele jaren). In de jaren daarna ontvangt u dan meer pensioen. De hoogte van uw pensioen kunt u zelf vaststellen aan de hand van de laag/hoog uitruilfactoren die te vinden zijn in bijlage 2 van het Pensioenreglement. Het lage pensioen mag niet lager zijn dan 75% van het hoge pensioen. In de ‘lage’ periode ontvangt u dan een pensioen van 75% van het pensioen in de ‘hoge’ periode.

Het gaat hier om het partnerpensioen dat u opbouwde volgens de pensioenregeling die tot 1 januari 2017 van kracht was.

Als uw partner zelf voldoende pensioen heeft opgebouwd of indien u geen partner heeft, kunt u het partnerpensioen dat u automatisch heeft opgebouwd uitruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf. Als u dit wilt, ontvangt u meer ouderdomspensioen. In het eerste geval moeten beide partijen schriftelijk akkoord gaan met deze uitruil. Hierop vervallen alle rechten op een partnerpensioen na overlijden. Dit besluit kan niet worden teruggedraaid. De uitruil vindt plaats op de ingangsdatum van het pensioen. Indien u geen partner heeft dan wordt het partnerpensioen automatisch uitgeruild voor extra ouderdomspensioen als u met pensioen gaat.

 • Het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd uitruilen voor extra partnerpensioen

Wellicht wilt u meer pensioen regelen voor uw partner. Dat kan vooral interessant zijn als het partnerpensioen lager uitvalt dan 70% van het ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als gevolg van een eerdere scheiding. Ook kan het lager zijn als u niet meer in dienst bent bij TMG of de andere bedrijven die bij Tpf zijn aangesloten. Bij uw uitdiensttreding en pensionering wordt automatisch al een deel van uw ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Het totale partnerpensioen mag echter door uitruil nooit hoger worden dan 70% van het resterende ouderdomspensioen. De uitruil vindt plaats op de ingangsdatum van het pensioen of wanneer u eerder uit dienst gaat.

In Mijnpensioenoverzicht.nl kunt een goed beeld krijgen van alle pensioenrechten die u bij Tpf en andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd. Ook kunt u zien hoe groot deze rechten zullen zijn op het moment dat u met pensioen gaat.

 

 

Contact opnemen met Tpf