Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van Tpf toetst het beleid van het pensioenbestuur en geeft advies. Zo kan een oordeel worden gegeven over het functioneren van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en de bevindingen van het intern toezicht. Ook kan het orgaan advies geven over het beloningsbeleid of een enquête laten uitvoeren bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes personen. Twee personen vertegenwoordigen de gepensioneerden, drie de werknemers en één de werkgevers. De leden van het orgaan worden benoemd voor een periode van drie jaar.

Hier kunt u het reglement van het verantwoordingsorgaan vinden.

Samenstelling:

Hans Redeker, namens de pensioengerechtigden (voorzitter)

Anneke Simons, namens de pensioengerechtigden (secretaris)

Dammes van der Poel, namens de werkgever

Leon Veul, namens de actieve deelnemers

Ronald Uljee, namens de actieve deelnemers

 

Contact opnemen met Tpf