Het bestuur van Tpf heeft diverse commissies ingesteld om de taken en bevoegdheden in goede banen te leiden.

Hieronder ziet u deze commissies, hun taken en bevoegdheden en wie er zitting in hebben.

Vermogensbeheercommissie

De vermogensbeheercommissie (VB) houdt toezicht op het vermogensbeheerproces in brede zin. Zo toetst de commissie het gevoerde beleid aan de beleggingsdoelstellingen en aan het overeengekomen risicoprofiel. Ook adviseert de commissie het fondsbestuur over onder meer het strategisch beleggingsbeleid en houdt de commissie toezicht op de fiduciair beheerder NNIP. De uitvoering van het tactisch beleid is door het bestuur aan de VB-commissie gedelegeerd.

Samenstelling: 

Arno Reekers, bestuurslid (voorzitter)

Jan-Henk Bouman, bestuurslid

Dick Hussaarts, bestuurslid

Rob Heerkens, externe deskundige

Heleene van Meurs-Bergsma, directie (niet stemgerechtigd)

Frank Huitema, CIO, pensioenbureau (niet stemgerechtigd)

Herman Niesten, pensioenbureau (niet stemgerechtigd)

Age Bruinsma, NN IP (niet stemgerechtigd)

Risicomanagement commissie

De risicomanagement commissie houdt toezicht op het integraal risicomanagement van het fonds, kan het bestuur adviseren en volgt actuele ontwikkelingen op het gebied van het risicomanagement.

Samenstelling:

Nathalie Neumann, bestuurslid (voorzitter)

Marco van de Laan, bestuurslid

Heleene van Meurs-Bergsma, directie

Frank Huitema, CIO

Rob Heerkens, externe deskundige

Arne  Mulder, TMG deskundige, aspirant bestuurslid

Han Zevenhuizen, externe deskundige

Communicatie commissie

De communicatie commissie houdt toezicht op het communicatiebeleid van Tpf, kan het bestuur adviseren en volgt actuele ontwikkelingen op het gebied van pensioencommunicatie.

Samenstelling: 

Dick Hussaarts, bestuurslid (voorzitter)

Marco van de Laan, bestuurslid

Laura van Willigen, Keesing, deskundige

Janine Olivier, TMG deskundige

Heleene van Meurs-Bergsma, directie

Carla den Heijer-Philippo, pensioenbureau

Theo van Dijk, externe deskundige

Contact opnemen met Tpf