Tpf heeft in het tweede kwartaal van 2019 een rendement behaald van 4,2%.  Dat volgt op een rendement van 8,2% over het eerste kwartaal. Daarmee komt het rendement over het eerste half jaar op 12,7%. Op vastgoed na droegen alle beleggingen bij aan dit kwartaalrendement. Net als in de kwartalen daarvoor ging de rente in de maanden april, mei en juni behoorlijk omlaag. Een dalende rente is goed voor de waarde van de obligatieportefeuille maar ongunstig voor de dekkingsgraad van Tpf.

De matching-portefeuille presteerde goed met een rendement van +6,5%, exact hetzelfde als een kwartaal eerder. In de matching-portefeuille zijn de minst risicovolle beleggingen opgenomen. Tpf dekte het renterisico ongeveer even veel af als in het voorgaande kwartaal.

In de return-portefeuille (aandelen, high yield obligaties en vastgoed) stegen de koersen in de eerste drie maanden van 2019 het hardst. In het tweede kwartaal vlakte die stijging behoorlijk af. Aandelenkoersen stegen, met name omdat de aangekondigde renteverlagingen van centrale banken op de financiële markten goed werden ontvangen. Daar staan groeiende zorgen over een handelsoorlog tegenover.  Ook de vooruitzichten voor winkelvastgoed verslechterden.

De beleggingsmix is in het tweede kwartaal nauwelijks gewijzigd: per 30 juni was bijna 35% van de portefeuille belegd in aandelen en vastgoed, tegenover 36% een kwartaal eerder.

Meest recente nieuws

12 augustus 2019

Beleidsdekkingsgraad eind juli

De beleidsdekkingsgraad van Tpf is in juli opnieuw gedaald, tot 109,1%.
Lees meer
21 juli 2019

Tpf haalt 4,2% rendement in tweede kwartaal 2019

Tpf heeft in het tweede kwartaal van 2019 een rendement behaald van 4,2%.  Dat volgt op een rendement ...
Lees meer
13 juli 2019

Wet waardeoverdracht klein pensioen

De Wet waardeoverdracht klein pensioen is sinds 1 januari van dit jaar van kracht. Carla den Heijer, actuarieel ...
Lees meer

Contact opnemen met Tpf