Tpf heeft in het eerste kwartaal van 2019 een rendement behaald van 8,2%. Alle beleggingen droegen bij aan dit hoge rendement. Dat kwam omdat de aandelenkoersen sterk terugveerden na het slechte vierde kwartaal van 2018, en doordat de rentes daalden. Een dalende rente is goed voor de waarde van de obligatieportefeuille maar ongunstig voor de dekkingsgraad van Tpf.

De matching-portefeuille presteerde goed met een rendement van +6,5%. In de matching-portefeuille zijn de minst risicovolle beleggingen opgenomen. Tpf dekte het renterisico ongeveer even veel af als in het voorgaande kwartaal.

Op de return-portefeuille (aandelen, high yield obligaties en vastgoed) werd in de eerste drie maanden van 2019 de hoogste rendement geboekt. Wegebbende zorgen over een afzwakkende economische groei en een escalerende handelsoorlog tussen de VS en China leidden tot 13,6% rendement op aandelen.

De beleggingsmix is in het eerste kwartaal iets gewijzigd: er werd iets minder in obligaties belegd en juist meer in aandelen Per 31 maart was bijna 36% van de portefeuille belegd in aandelen en vastgoed.

Meest recente nieuws

14 mei 2019

Beleidsdekkingsgraad eind april

De beleidsdekkingsgraad van Tpf is in april gedaald tot 110,8%.
Lees meer
09 mei 2019

Tpf behaalt rendement van 8,2% in eerste kwartaal 2019

Tpf heeft in het eerste kwartaal van 2019 een rendement behaald van 8,2%. Alle beleggingen droegen bij aan ...
Lees meer
02 mei 2019

Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan Tpf

Recentelijk vonden verkiezingen plaats voor het verantwoordingsorgaan (VO) van Tpf voor een nieuwe vertegenwoordiger namens de gepensioneerden. Bert ...
Lees meer

Contact opnemen met Tpf