Actief zijn bij een pensioenfonds, levert sinds een paar jaar een nieuwe klus op: het nieuws uit politiek Den Haag volgen. Want  de toekomst van  de pensioensector wordt voor een belangrijk deel bepaald door het kabinet en de Tweede Kamer.

Op papier is het Nederlandse pensioenstelsel simpel. Naast de AOW is er een tweede pijler (pensioen opgebouwd tijdens het werkzame leven via het pensioenfonds) en mogelijk een derde pijler in de vorm van een privé-potje (zoals bijvoorbeeld een lijfrente).

Ooit was de afspraak simpel, de overheid bemoeit zich nauwelijks met de tweede pijler. Het opbouwen van pensioen via een fonds, is een zaak van werkgever en werknemer. Maar de overheid bemoeit zich steeds meer met die tweede pijler. Zo is bijvoorbeeld wettelijk vastgelegd dat via het fonds een maximaal bedrag bedrag mag worden gespaard.

Die ‘bemoeizucht’ van Den Haag gaat steeds verder. In het Pensioenakkoord dat vorig jaar is afgesproken tussen het kabinet, de werkgevers en de vakbonden wordt de vrijheid van de fondsen verder ingeperkt. De regels worden strenger en er is bijvoorbeeld meer aandacht voor het pensioen van mensen die niet in loondienst zijn maar zelfstandig werken.

Dat akkoord heeft op termijn invloed op de manier van werken van alle pensioenfondsen, en dus ook op Tpf. Hoe streng worden de nieuwe regels, gaan we pensioenopbouw aanbieden aan freelancers die de onderneming inhuurt en welke regeling gaat het fonds aanbieden aan de deelnemers?

Het zijn vragen die we nu nog niet kunnen beantwoorden. Maar het zijn wél vragen die dagelijks  voorbij komen bij de medewerkers van Tpf en de bestuursleden. Gelukkig is het fonds financieel zo gezond dat we tijd en financiële ruimte hebben om ons voor te bereiden op de toekomst.

Het blijft echter lastig dat het pensioenakkoord alleen een papieren akkoord is. Over de uitwerking van de grote lijnen die in het akkoord staan, wordt nog volop gesteggeld tussen kabinet, werkgevers en werknemers. Maar Tpf moet  zich tegelijkertijd wel voorbereiden op de toekomst. In de praktijk betekent dat vooral goed luisteren naar Den Haag.

Meest recente nieuws

13 februari 2020

Beleidsdekkingsgraad eind januari

De beleidsdekkingsgraad van Tpf is in januari 2020 gedaald tot 106,7%.
Lees meer
10 februari 2020

Column voorzitter: Luisteren

Actief zijn bij een pensioenfonds, levert sinds een paar jaar een nieuwe klus op: het nieuws uit politiek ...
Lees meer
27 januari 2020

Beleggingsrendement 2019: 17,1%

Tpf heeft in het vierde kwartaal van 2019 1,7% verloren op de beleggingen. Dat kwam met name door ...
Lees meer

Contact opnemen met Tpf