De beleidsdekkingsgraad /">beleidsdekkingsgraad van Tpf is in november gedaald tot 106,7%. De ontwikkelingen in november waren positief voor de dekkingsgraad : met name aandelenkoersen stegen. Het belegd vermogen nam daardoor toe tot € 1.335 miljoen. De voor pensioenfondsen ongunstige renteontwikkeling in de voorgaande maanden werkt echter nog steeds negatief door in de beleidsdekkingsgraad.

We krijgen regelmatig vragen over indexatie van de pensioenen. Volgens de wet is (gedeeltelijke) indexatie niet toegestaan bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110%.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg vermogen aanwezig om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

De beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meest recente nieuws

15 november 2019

Beleidsdekkingsgraad eind november

De beleidsdekkingsgraad van Tpf is in november gedaald tot 106,7%.
Lees meer
05 november 2019

Tpf spreekuur voor 50-plussers vandaag van start

Tpf organiseert deze week in het kader van de Pensioen3daagse elke dag een spreekuur voor zijn deelnemers van ...
Lees meer
05 november 2019

Pensioen voor nabestaanden goed regelen met nieuwe tool

Als u of uw partner overlijdt, kan dat grote financiële gevolgen hebben voor de partner en/of kinderen die ...
Lees meer

Contact opnemen met Tpf