De beleidsdekkingsgraad van Tpf is in juni opnieuw gedaald, tot 109,7%. Juni was een goede beleggingsmaand, het belegd vermogen steeg met € 48 miljoen tot € 1.282 miljoen. Vrijwel alle beleggingen stegen sterk in waarde door een combinatie van koersstijgingen van aandelen en rentedalingen. Rentedalingen zijn ongunstig voor de dekkingsgraad als het renterisico niet is afgedekt. Tpf dekt circa 60% van het renterisico af, maar loopt over het niet afgedekte deel wel renterisico. Dat werkt door in de dekkingsgraad.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg vermogen aanwezig om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meest recente nieuws

13 juli 2019

Wet waardeoverdracht klein pensioen

De Wet waardeoverdracht klein pensioen is sinds 1 januari van dit jaar van kracht. Carla den Heijer, actuarieel ...
Lees meer
12 juli 2019

Beleidsdekkingsgraad eind juni

De beleidsdekkingsgraad van Tpf is in juni opnieuw gedaald, tot 109,7%.
Lees meer
11 juli 2019

Nieuw bestuurslid Marco van der Laan

Marco van der Laan is 9 juli benoemd tot bestuurslid van Tpf.
Lees meer

Contact opnemen met Tpf