De beleidsdekkingsgraad van Tpf is in juli opnieuw gedaald, tot 109,1%. De daling in juli komt grotendeels op conto van de verder dalende rente. Het belegd vermogen steeg wel met € 27 miljoen tot € 1.309 miljoen, doordat langlopende obligaties en renteswaps als gevolg van de rentedaling in waarde stegen.

Rentedalingen zijn ongunstig voor de dekkingsgraad als het renterisico niet is afgedekt. Tpf dekt circa 60% van het renterisico af, maar loopt over het niet afgedekte deel wel renterisico. Dat werkt door in de dekkingsgraad.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg vermogen aanwezig om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meest recente nieuws

12 augustus 2019

Beleidsdekkingsgraad eind juli

De beleidsdekkingsgraad van Tpf is in juli opnieuw gedaald, tot 109,1%.
Lees meer
21 juli 2019

Tpf haalt 4,2% rendement in tweede kwartaal 2019

Tpf heeft in het tweede kwartaal van 2019 een rendement behaald van 4,2%.  Dat volgt op een rendement ...
Lees meer
13 juli 2019

Wet waardeoverdracht klein pensioen

De Wet waardeoverdracht klein pensioen is sinds 1 januari van dit jaar van kracht. Carla den Heijer, actuarieel ...
Lees meer

Contact opnemen met Tpf