De beleidsdekkingsgraad van Tpf is scherp gedaald van 106,7 % in januari naar 106,1% in februari 2020. Het oprukkende coronavirus zorgde voor een forse correctie op de aandelenmarkten en een scherpe rentedaling. Het belegd vermogen nam daardoor ook licht af tot € 1.343M. Deze correctie zet zich ten tijde van het schrijven van dit bericht versterkt voort.

Hoewel Tpf de aandelenportefeuille en de meest riskante bedrijfsobligaties in 2019 heeft gereduceerd, heeft het bestuur nu besloten tot een tijdelijke extra risicoreductie. Tpf gaat de portefeuille minder snel herbalanceren.

Gevolg daarvan is een teruglopend aandelengewicht zolang aandelenkoersen en rentes dalen. Zo zorgt Tpf ervoor dat de dekkingsgraad minder snel daalt, als aandelenkoersen onverhoopt opnieuw fors onderuit gaan.

Tpf hanteert een beleggingsbeleid met een stabiele mix van aandelen, bedrijfsobligaties en staatsobligaties. Als door marktbewegingen die mix verandert, wordt normaal gesproken geherbalanceerd. In dit geval zou dat betekenen dat aandelen worden bijgekocht en obligaties met een laag risico worden verkocht. Het bestuur heeft besloten dit laatste onder de huidige omstandigheden niet te doen.

Het bestuur handelt proactief met betrekking tot de ontwikkelingen en mogelijke gevolgen van de pandemie voor het fonds. Het bestuur heeft besloten om de komende weken vaker bijeen te komen om de situatie nauwlettend in de gaten te houden.

 

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg vermogen aanwezig om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

De beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meest recente nieuws

08 april 2020

Tijd voor pensioencheck

De coronacrisis zet de wereld op z’n kop. Nu iedereen veelal thuis zit, is er wellicht ook tijd ...
Lees meer
30 maart 2020

Wat betekent de coronacrisis voor uw pensioen en onze dienstverlening?

De coronacrisis waarin wij ons nu bevinden, heeft voor iedereen ingrijpende gevolgen. Wij worden geconfronteerd met zorgen en ...
Lees meer
30 maart 2020

Column voorzitter: Bange tijden

Deze periode van corona levert veel onzekerheid op. Iedereen heeft zorgen over de gezondheid van familie, vrienden, collega’s ...
Lees meer

Contact opnemen met Tpf