De beleidsdekkingsgraad  van Tpf is in december gestegen tot 106,9%. De ontwikkelingen in december waren positief voor de dekkingsgraad : met name de rente steeg licht. Het belegd vermogen nam daardoor af tot € 1.322 miljoen. De voor pensioenfondsen ongunstige renteontwikkeling in de eerste negen maanden van 2019 werkt echter nog steeds negatief door in de beleidsdekkingsgraad.

We krijgen regelmatig vragen over indexatie van de pensioenen. Volgens de wet is (gedeeltelijke) indexatie niet toegestaan bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110%.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg vermogen aanwezig om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

De beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meest recente nieuws

16 januari 2020

Nieuw bestuurslid Arne Mulder

Arne Mulder is benoemd tot bestuurslid van Tpf.
Lees meer
15 januari 2020

Beleidsdekkingsgraad eind december

De beleidsdekkingsgraad van Tpf is in december gestegen tot 106,9%
Lees meer
23 december 2019

Nieuw pensioenreglement 2020

Het nieuwe pensioenreglement van Tpf biedt u als deelnemer weer meer mogelijkheden om flexibel met uw pensioenaanspraken om ...
Lees meer

Contact opnemen met Tpf