De beleidsdekkingsgraad van Tpf is in augustus opnieuw gedaald, tot 108,1%. De daling in augustus komt net als in de maanden daarvoor grotendeels op conto van de verder gedaalde rente. De rentedaling in augustus was een van de scherpste in jaren. Het belegd vermogen steeg opnieuw fors tot € 1.353 miljoen, doordat langlopende obligaties en renteswaps als gevolg van de rentedaling in waarde stegen.

Rentedalingen zijn ongunstig voor de dekkingsgraad als het renterisico niet is afgedekt. Tpf dekt circa 60% van het renterisico af, maar loopt over het niet afgedekte deel wel renterisico. Dat werkt door in de dekkingsgraad.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg vermogen aanwezig om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

De beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meest recente nieuws

10 september 2019

Beleidsdekkingsgraad eind augustus

De beleidsdekkingsgraad van Tpf is in augustus opnieuw gedaald, tot 108,1%.
Lees meer
21 juli 2019

Tpf haalt 4,2% rendement in tweede kwartaal 2019

Tpf heeft in het tweede kwartaal van 2019 een rendement behaald van 4,2%.  Dat volgt op een rendement ...
Lees meer
13 juli 2019

Wet waardeoverdracht klein pensioen

De Wet waardeoverdracht klein pensioen is sinds 1 januari van dit jaar van kracht. Carla den Heijer, actuarieel ...
Lees meer

Contact opnemen met Tpf