De beleidsdekkingsgraad van Tpf is in april 2020 gedaald tot 104,2. Mede dankzij steunmaatregelen van centrale banken wereldwijd zijn financiële markten in april verder hersteld van de scherpe koersdalingen in de eerste helft van maart. Wel is daardoor de rente zeer laag, en de rente-afdekking is dan ook het best renderende onderdeel van de beleggingsportefeuille.

Het belegd vermogen nam zo’n zes procent toe tot € 1.318M. De lage rente is ongunstig voor de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad en dat blijft de komende maanden zo.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg vermogen aanwezig om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

De beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meest recente nieuws

14 mei 2020

Column voorzitter: Graag een vol bedrijfsrestaurant!

In het voorjaar kijken we altijd nog één keer terug op het afgelopen jaar. Het bestuur van het ...
Lees meer
14 mei 2020

Beleidsdekkingsgraad daalt in april tot 104,2%

Lage rente zet druk op dekkingsgraad.
Lees meer
23 april 2020

Tpf behaalt rendement van -5,9% in eerste kwartaal 2020

Gevolgen COV-19 virus voelbaar in beleggingsportefeuille.
Lees meer

Contact opnemen met Tpf