De beleidsdekkingsgraad van Tpf is in april gedaald tot 110,8%.

De rente bleef in april vrijwel gelijk, terwijl aandelenkoersen door bleven stijgen. Dat is gunstig voor de dekkingsgraad . Maar omdat de beleidsdekkingsgraad een 12-maands gemiddelde is, en de rente in voorjaar 2018 een stuk hoger lag dan nu, daalt de beleidsdekkingsgraad toch. Tpf dekt het renterisico niet volledig af. Het belegde vermogen steeg tot € 1.240 miljoen.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenverplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg vermogen aanwezig om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

Meest recente nieuws

14 mei 2019

Beleidsdekkingsgraad eind april

De beleidsdekkingsgraad van Tpf is in april gedaald tot 110,8%.
Lees meer
09 mei 2019

Tpf behaalt rendement van 8,2% in eerste kwartaal 2019

Tpf heeft in het eerste kwartaal van 2019 een rendement behaald van 8,2%. Alle beleggingen droegen bij aan ...
Lees meer
02 mei 2019

Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan Tpf

Recentelijk vonden verkiezingen plaats voor het verantwoordingsorgaan (VO) van Tpf voor een nieuwe vertegenwoordiger namens de gepensioneerden. Bert ...
Lees meer

Contact opnemen met Tpf