Het bestuur van Tpf heeft op basis van het toeslagbeleid en de beleidsdekkingsgraad van 112,1 % per 31 december 2018 besloten om een toeslag te verlenen van 0,33%. De laatste keer dat Tpf een toeslag (ook wel indexatie genoemd) heeft verleend was in 2018.

Op basis van het toeslagbeleid van Tpf (zie www.tpf.nl) kan het bestuur van Tpf een toeslag verlenen indien de beleidsdekkingsgraad meer dan 110% bedraagt.

De prijsinflatie over de periode oktober 2017-oktober 2018 bedroeg 2,1%. De toeslag die toegekend wordt is 15,7 % van de gemeten prijsinflatie.

Met twee voorbeelden verduidelijken we de invloed van deze toeslag:

Voorbeeld 1

Actieve deelnemer of gewezen deelnemer met pensioenaanspraken

per 1 januari 2019 van                                                             € 5.000,00

Bij: toeslag 2019 0,33 %                                                           €        16,50

Aanspraken per 1 januari 2019 inclusief toeslag                     € 5.016,50

Voorbeeld 2

Een gepensioneerde heeft een bruto pensioenuitkering

per maand van                                                                          € 2.500,00

Bij: toeslag 2019 0,33 %                                                            €        8,25

Pensioenuitkering per 1 januari 2019 inclusief toeslag            € 2.508,25

De gepensioneerde krijgt vanaf 1 januari 2019 bruto een hogere pensioenuitkering.

Meest recente nieuws

06 juni 2019

Principeakkoord over vernieuwing pensioenstelsel

Het principeakkoord over de vernieuwing van pensioenstelsel dat sociale partners en het kabinet begin deze week hebben gesloten ...
Lees meer
06 juni 2019

Nieuwe jongerencampagne ‘De Tijd van je leven” van start

Veel jongeren denken dat er straks geen pensioen voor hen is. Om het vertrouwen in pensioen van jongeren ...
Lees meer
04 juni 2019

Bert Landwehr Johann nieuwe vertegenwoordiger van gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (VO) van Tpf heeft sinds 1 juni een nieuwe vertegenwoordiger namens de gepensioneerden. Bert Landwehr Johann ...
Lees meer

Contact opnemen met Tpf